adres: ul.Słoneczna 15d
           76-200 Słupsk

piętro: I
pokój nr: 207
telefon: 59-840-17-47


Mariola Radke
Piotr Piątak

Do zadań radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Ośrodka,  a w szczególności:

  1. Udzielanie porad i konsultacji prawnych;
  2. Sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych w Ośrodku;
  3. Opiniowanie  pod względem prawnym umów, porozumień, uchwał,
  4. Zastępstwo procesowe przez sądami i innymi organami;
  5. Udzielanie na rzecz klientów Ośrodka  informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.