Dzienny Dom Pomocy Społecznej oferuje pobyt i usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 - 16.00:

 

Socjalno – bytowe, poprzez:

 • załatwianie spraw urzędowych (pisanie pism, wypełnianie druków)
 • kontakt z pracownikiem socjalnym MOPR, rodziną i lekarzem podopiecznego
 • zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu
 • wyżywienie – dwa posiłki dziennie,
 • utrzymanie czystości – udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej.

 

Opiekuńcze poprzez:

 • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacja,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

 

Wspomagające, poprzez:

 • terapia zajęciowa – stosowana jest m.in. muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, kulturoterapia, ergoterapia, zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, papieroplastyka(Qulling), robienie kwiatów z bibuły, prace szydełkim i na drutach, filcowanie, i in., organizowanie wystaw prac wykonanych przez pensjonariuszy, przygotowywanie dekoracji i prac okolicznościowych rozmaitymi technikami. Placówka jest otwarta na propozycje zajęć zgodnie z zainteresowaniami pensjonariuszy!!
 • podnoszenie sprawności i aktywizacja, usługi rehabilitacyjne w zakresie kinezyterapii – pod opieką technika masażysty odbywa się gimnastyka geriatryczna, pensjonariusze mają możliwość korzystania z masażu, o ile zaleci je lekarz. Placówka dysponuje profesjonalnym sprzętem typu łóżko UGUL
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych,
 • stymulowanie nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktów z otoczeniem,
 • działania prowadzące do usamodzielniania mieszkańców i pomoc w usamodzielnianiu.

 

W ośrodku wsparcia odbywają się rozmaite imprezy kulturalne, uroczystości, spotkania okolicznościowe. Od wielu lat tradycją jest organizowanie spotkań z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, a także wspólne obchodzenie imienin. Odbywają się bale karnawałowe-kostiumowe. Ośrodek realizuje cykl festynów integracyjnych, których celem jest integracja pokoleniowa. Placówka utrzymuje systematyczny kontakt z różnymi instytucjami i grupami działającymi na rzecz osób starszych, co umożliwia pensjonariuszom poszerzenie kontaktów z osobami w swojej grupie wiekowej. Turystyka i rekreacja jest możliwa poprzez organizację spacerów i wycieczek, także poza Słupsk w grupach zorganizowanych. Placówka dysponuje również własnym ogrodem, gdzie od wiosny do jesieni odbywają się zajęcia w ramach ergoterapii.