bez tytułuBezpłatna TELEOPIEKA dla Słupszczan

W Słupsku rozpoczął się pilotaż wdrażania teleopieki. Teleopieka jest nową usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno - Alarmowego. Pilotażem objęto 50 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnoprawnych lub samotnych.  

 

- Zależy nam na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta . Zwłaszcza osób w podeszłym wieku, które często mieszkają samotnie i mogą mieć problem z wykonaniem połączenia telefonicznego w momencie, gdy poczują się źle – mówił Andrzej Kaczmarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska w czasie podpisania umowy.
Podstawowe znaczenie ma tzw. „przycisk życia”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno - Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich wskazanych wcześniej przez osobę objętą systemem celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Warto podkreślić, że operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, np. kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp.

Umowa pomiędzy Miastem Słupsk, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i operatorem systemu, Polskim Centrum Opieki, zawarta została na 15 miesięcy. Klienci nie ponoszą opłat za korzystanie z systemu. Warunkiem dla klienta jest posiadanie stacjonarnego abonamentu telefonicznego (połączenia z Centrum Operacyjno - Alarmowym są płatne jak impuls wg abonamentu).

W Słupsku wdrażaniem systemu i rozdziałem urządzeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Osoby zainteresowane zainstalowaniem w ich domach telefonu z funkcją teleopieki mogą kontaktować się z pracownikami MOPR. Osoby korzystające dotychczas z pomocy MOPR powinny kontaktować się ze swoim pracownikiem socjalnym natomiast mieszkańcy miasta Słupska, którzy nie byli dotychczas klientami Ośrodka mogą uzyskiwać informację w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych pod numerem telefonu 598400495

 

IMG 6113IMG 6115IMG 6119IMG 6126IMG 6145de9b55a440af07ca2b6b459107411800