Działalność rozpoczęło Centrum Aktywności i Integracji Seniora, jest specjalną ofertą dla osób starszych, które chcą być aktywne i rozwijać swoje pasje. Program prowadzi Stowarzyszenie „Horyzont” w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Program ma przede wszystkim aktywizować seniorów, rozwijać ich zainteresowania oraz pasje, jest propozycją na ciekawe spędzanie czasu z osobami, które także chcą być mimo swojego wieku aktywne. Program będzie realizowany poprzez kilka podstawowych form takich jak:

  • terapia zajęciowa -  zajęcia rozwijające zainteresowania seniorów.
  • aktywność ruchowa – ćwiczenia ogólnousprawniające, masaż, nordic walking
  • doradztwo żywieniowe – wiedza o zdrowych formach żywienia, przygotowywanie posiłków według zasad „Kuchni terapeutycznej”.
  • zajęcia informatyczne – nauka obsługi komputera, nauka korzystania z internetu i prostych programów.
  • poradnictwo socjalne – poradnictwo w  zakresie przysługujących seniorom form pomocy.   

W ramach programu zaplanowano wyjazd studyjny do Krakowa. Seniorzy uczestniczyć będą także w wyjeździe na „odnowę biologiczną”, basen oraz kręgle.   
Centrum Aktywności i Integracji Seniora funkcjonować ma we wtorki i czwartki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza 9. Program kierowany jest do seniorów ze Słupska, kobiet od 60 roku życia i mężczyzn od 65 roku, którzy nie korzystają aktualnie z form wsparcia instytucjonalnego (np. DDPS, Uniwersytet Trzeciego Wieku).
Środki, 80 tys. zł na funkcjonowanie Centrum, pozyskało Stowarzyszenie „Horyzont”. W ramach porozumienia będzie realizować program z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Grodzkiej. Program będzie realizowany do czerwca 2013 roku.
Działania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-13. Program w ramach otwartego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej