Czym jest przemoc wobec dziecka? Jakie są objawy u dzieci, które przemocy doświadczają, a może podejrzewasz, że dziecko które znasz jest maltretowane ? Na szereg pytań dotyczących problemu stosowania przemocy wobec dzieci odpowiadali specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 19 listopada w trakcie Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jest poważnym problemem społecznym. Krzywdzenie dzieci może bardzo poważnie zaburzać ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia. Najmłodsi często wstydzą się mówić o tym, że doświadczają przemocy. Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie miała charakter poradniczy i informacyjny. W poniedziałek 19 listopada, każda osoba, która zadzwoniła lub odwiedziła osobiście MOPR, otrzymała potrzebne informację lub poradę. O problemie przemocy wobec dzieci rozmawiali dyżurujący w ramach akcji specjaliści: psycholodzy ( zajmujący się na co dzień problematyką przemocy w wobec dzieci oraz w rodzinie), specjalista do
spraw uzależnień, specjalista pracy socjalnej, radca prawny. Osobom, które kontaktowały się telefonicznie lub przyszły do naszej instytucji, MOPR gwarantował pełną anonimowość.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest od dziesięciu lat i jest inicjatywą szwajcarskiej Fundacji Światowy Szczyt Kobiet (Women’s World Summit Foundation ( w jego ramach ponad 700
organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję) W swoim założeniu nawiązuje do 20 listopada - Dnia Ochrony Praw Dziecka.