200 zł. więcej będą otrzymywać opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, uprawnieni do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami większe wsparcie finansowe wypłacane jest od kwietnia.

Do świadczenia pielęgnacyjnego uprawnione są osoby, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Otrzymują za to świadczenie w wysokości 520 zł. miesięcznie oraz dodatkowo 100 zł dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego
Nowe przepisy, które obowiązują od początku kwietnia, dają możliwość wypłacenia opiekunom dzieci niepełnosprawnych dodatkowych 200 zł. Tak więc pełne miesięczne wsparcie dla nich wyniesie 820 zł.
Dodatkowe wsparcie trafi do opiekunów dzieci, których niepełnosprawność zaistniała przed ukończeniem 18 roku życia, jak również tych u których niepełnosprawność powstała w trakcie nauki, jednak nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, nie będą musieli składać dodatkowych wniosków. Postępowanie o wypłatę dodatkowych środków będzie wszczynane z urzędu, a wypłata dokonana na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

W połowie roku czeka nas kolejna zmiana w przepisach. Od lipca 100 złotowy dodatek nie będzie wypłacany. Zwiększy się natomiast wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z 520 do 620 zł. Wypłacany będzie także wspomniany 200 zł. dodatek. Wsparcie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych pozostanie na takim samym poziomie i wynosić będzie 820 zł.
Dwustu złotowe wsparcie wypłacane jest od kwietnia na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. (pdf Plik Rozmiar: 750.96 KB)