Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że z dniem 6 maja 2013 roku, ropoczyna przyjmowanie wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd. Pełna informacja oraz warunki, w załącznikach. 

 

Informacje dotyczce programu i terminy przyjmowania wniosków
(pdf Plik Rozmiar: 133.19 KB)

 

Jak pobierać wnioski ?

Pobierając wniosek w pierwszej kolejności określamy kogo wniosek dotyczy. Osoby pełnoletnie, pasiadające pełną zdolność do czynności prawnych pobierają wniosek "ON pełnoletnia". Jeżeli dofinansowanie, o które się staramy dotyczy dziecka lub osoby pozostającej pod naszą pieczą (ubezwłasnowolnionej lub ograniczonej w czynnościach prawnych), wybieramy wniosek "ON podopieczny_dziecko_ubezwłasnowolniony", w tym wypadku umowa o ewentualne dofinansowanie będzie podpisana z opiekunem / przedstawicielem, także wystawiane faktury muszą zostać wystawione na opiekuna / przedstawiciela ustawowego.

Kolejnym etapem jest wybór załączników i tak zwanych wkładek.Kierując się Modułami / Obszarami / Zadaniami i samymi nazwami wniosków, jeżeli staramy się o dofinansowanie np:

wózka o napędzie elektrycznym dla dziecka wybieramy – wniosek "ON podopieczny_dziecko_ubezwłasnowolniony" - "6 wkladka obszar C Zadanie nr 1..." - "9c zal2a do wniosku zas.lekar B 1 C 1 3 4...",

dofinansowanie do uzyskania wykształcenia – wniosek "ON pełnoletnia" - "9b wkladka Moduł II..." – "9b1 zal4 do wniosku modul II zas.uczelnia...".

Do każdego składanego wniosku pobieramy załączniki dotyczące wysokości dochodów oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Wniosek ON pełnoletnia
  (pdf Plik Rozmiar: 214.4 KB)
 2. Wniosek ON podopieczny dziecko ubezwłasnowolniony
  (pdf Plik Rozmiar: 210.35 KB)
 3. Wkladka obszar A Zadanie nr 1 - oprzyrządowanie samochodu
  (pdf Plik Rozmiar: 174.76 KB)
 4. Wkładka obszar A Zadanie nr 2 - prawo jazdy
  (pdf Plik Rozmiar: 156.6 KB)
   
 5. Wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 - sprzęt elektroniczny i szkolenie
  (pdf PlikRozmiar: 176.76 KB)
 6. Wkładka obszar C Zadanie nr 1 - wózek elektryczny
  (pdf PlikRozmiar: 154.3 KB
  )
 7. Wkładka obszar C Zadanie nr 2 - sprawno techniczna wózka elektrycznego
  (pdf PlikRozmiar: 145.48 KB)
 8. Wkładka obszar C Zadanie nr 3 - protezy
  (pdf PlikRozmiar: 147.63 KB)
 9. Wkładka obszar C Zadanie nr 4 - sprawno-techniczna protezy 
  (pdf Plik Rozmiar: 149.2 KB)
 10. Wkładka obszar D - opieka nad osob zalen
  (pdf Plik Rozmiar: 141.51 KB)
 11. zal 4 do wniosku modul II zas.uczelnia - dofinansowanie nauki
  (pdf Plik Rozmiar: 102.54 KB)
 12. Wkładka Modu II - dofinansowanie nauki
  (pdf Plik Rozmiar: 183.81 KB)
 13. zal 2a do wniosku zas.lekar B1 C1 3 4 - sprzęt elektroniczny wózek elektryczny protezy
  (pdf Plik Rozmiar: 211.77 KB)
 14. zal 2b do wniosku zas.lekar B 1 - sprzęt elektroniczny WZROK
  (pdf PlikRozmiar: 161.77 KB)
 15. Oświadczenie o dochodach netto
  (pdf PlikRozmiar: 98.38 KB)
 16. Oświadczenie dane osobowe
  (pdf PlikRozmiar: 46.02 KB)