Zakonczył się projekt Stowarzyszenia ”Horyzont” - Centrum Aktywności i Integracji Seniora, którego partnerem był m.in Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie. Z tej okazji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej zorganizowano uroczystą wystawę. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

Na wystawie zorganizowanej 27 czerwca, zaprezentowano prace uczestników projektu, które powstały na licznych warsztatach. Program realizowano od listopada 2012 roku. Działania w ramach Centrum miały m.in. charakter integracyjny, zapobiegały towarzyszącemu często osobom starszym uczuciu samotności. Klub oprócz aktywizacji, dawał uczestnikom możliwość spędzania czasu z rówieśnikami, a także młodszym pokoleniem. W projekcie wzięło udział 30 osób ze Słupska.

CAiIS był partnerskim programem Stowarzyszenia „Horyzont”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Program realizowany był przez 8 miesięcy. Działania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-13 w ramach otwartego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Otwarcie wystawy i przywitanie gości. Do zebranych osób przemawia Małgorzata Mogielnicka, kierownik DDPS.

jedna z ekspozycji wystawy. Prace malarskie na płótnie przedstawiające bukiety kwiatów.

Jedna ze zwiedzających wystawę osób na tle ekspozycji zdjęć oraz sztucznych kwiatów wykonanych przez uczestników projektu.