Seminarium dotyczące osób bezdomnych zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wraz z Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Uczestniczyli w nim specjaliści z całego województwa Pomorskiego. Eksperci spotkali się w słupskiej instytucji 5 września.

Na spotkanie, którego gospodarzem był MOPR w Słupsku, przyjechali przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, jednostek służby zdrowia z całego województwa. Głównym tematem seminarium była starość w środowisku osób bezdomnych - Niestety starość osób bezdomnych nie zaczyna się w tym samym wieku co starość innych ludzi. Jest to spowodowane trybem życia, który wiodą bezdomni – powiedział otwierając spotkanie Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR - Na podstawie badania socjodemograficznego przeprowadzonego w naszym województwie w 2011 roku można zaobserwować starzenie się populacji osób bezdomnych. Średni wiek osoby bezdomnej wzrósł z 46 lat w roku 2003 do 51 lat w 2011. Łącznie osoby bezdomne w wieku 51 – 60 lat oraz tych powyżej 60 roku życia wynosi obecnie 60,5% (w 2003 roku było to 40,9%). Ten znaczący wzrost w ciągu blisko 10 lat wywołuje konieczność tworzenia miejsc w placówkach, w których miejsce znajdą właśnie starsi i schorowani bezdomni, dla których nie są wystarczające standardy w Noclegowniach, Schroniskach – dodał.
Na spotkaniu poruszono wiele tematów dotyczących problemu starości osób bezdomnych m.in.: goście przeanalizowali aktualną bazę instytucjonalną i istniejącą ofertę pomocową dla starszych i schorowanych osób bezdomnych. Zidentyfikowali istniejące formy pomocy. Starano się wypracować kompendium metod wsparcia i opieki nad starszymi osobami bezdomnymi.
Uczestnicy spotkania po jego zakończeniu w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili działający w ramach MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Interwencji Kryzysowej PCK Słupsk.
Seminarium zorganizowano w ramach działań związanych z rokiem tematycznym, którego wiodącym zagadnieniem w 2013 r. jest starość osób bezdomnych.

Dyrektor MOPR Klaudiusz Dyjas wita zebranych gości. Obok niego osoby prowadzące konferencje.

 Goście w trakcie konferencji wymieniają się informacjami na temat omawianego zjawiska

Uczestnicy konferencji słuchają prowadzącego panel dyskusyjny

Uczestnicy konferencji słuchają prowadzącego panel dyskusyjny

Wizyta w DDPS. Uczestnicy konferencji obserwują zajęcia z seniorami

Goście w sali rehabilitacyjnej w DDPSGrupa konferencyjna przed Domem Interwencji Kryzysowej

Goście zwiedzają Dom Interwencji KryzysowejGrupa na korytarzu DIK rozmawia o funkcjonowaniu placówki z jej szefową