Zasady akcji „Miejsca przyjazne seniorom” organizatorzy zaprezentowali na specjalnie zorganizowanej konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowisku seniorów oraz lokalnych mediów. Spotkanie odbyło się 30 września w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6.

Na konferencję przybyli zainteresowani tematem seniorzy oraz partnerzy akcji, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia „Horyzont”, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Regionalnego Ośrodka EFS w Słupsku oraz zaproszeni goście i media. Marta Mazurek Animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku zaprezentowała zasady akcji, której głównym celem jest promocja miejsc, w których stworzona jest specjalna oferta dla seniorów. Miejsca te mogą być zgłaszane do organizatorów akcji, następnie podlegać będą weryfikacji, te które się zakwalifikują otrzymają specjalny certyfikat i logo. Miejsca te będą promowane w środowisku seniorów, na stronach partnerów i w mediach.
Konferencja była także okazją do omówienia już realizowanych inicjatyw dla seniorów w Słupsku, a także wymiany doświadczeń i przemyśleń na temat planowania i realizowania skutecznej polityki na rzecz starzejącego się społeczeństwa.

Edward Zdzieborski, Zatępca Prezydenta Miasta słupska otworzył konferencję

Edward Zdzieborski, Zatępca Prezydenta Miasta Słupska otworzył konferencję

Violetta Karwalska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM  w trakcie prelekcji "Główne trendy w polityce senioralnej

Violetta Karwalska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM "Główne trendy w polityce senioralnej

Klaudiusz Dyjas Dyrektor MOPR w Słupsku w trakcie wystąpienia "Lokalna polityka senioralna"

Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR w Słupsku w trakcie wystąpienia "Lokalna polityka senioralna"

Agnieszka Wardowska-Pacułek "Co dla seniora"

Agnieszka Wardowska-Pacułek, Miejska Biblioteka Publiczna - "Co dla seniora ?"

Uczestnicy konferencji

Małgorzata Mogielnicka - Stowarzyszenie HORYZONT w trakcie prelekcji – "Centrum Aktywności i Integracji Seniora"

Małgorzata Mogielnicka, Stowarzyszenie HORYZONT – "Centrum Aktywności i Integracji Seniora"

uczestnicy konferencji: partnerzy akcji, goście