Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał porozumienie o współpracy z Akademią Pomorską. Dokument dotyczy m.in. organizowania praktyk oraz staży studentom uczelni.

Porozumienie podpisano 7 listopada. W imieniu placówki podpis złożył Dyrektor Klaudiusz Dyjas. Akademię Pomorską na spotkaniu reprezentował Maciej Maraszkiewicz, Koordynator Uczelniany ds. Praktyk i Staży. W dokumencie zawarto możliwe do realizacji formy współpracy miedzy obiema jednostkami: praktyk studenckich, staży, organizowania miejsc pracy dla studentów, organizowania konferencji, warsztatów i szkoleń, prowadzenia prac badawczych.

Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR i Maciej Maraszkiewicz, Koordynator Uczelniany ds. Praktyk i Staży w trakcie podpisywania porozumienia

Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR i Maciej Maraszkiewicz, Koordynator Uczelniany ds. Praktyk. Uścisk dłoni po podpisaniu dokumentów.