Do 198 osób dotarły patrole służb pomocowych w ramach pomorskiej akcji liczenia osób bezdomnych. Liczenie miało miejsce 6 grudnia.

Akcja trwała przez cały dzień do późnych godzin nocnych. Wzięli w niej udział pracownicy socjalni MOPR, straży miejskiej, policji, wolontariusze Akademii Pomorskiej, streetworkerzy stowarzyszenia „Horyzont”. 

Główne badanie prowadzono w godzinach wieczornych i nocnych, gdyż jest to najlepsza pora, w której można zastać bezdomnych w miejscach, w których najczęściej przebywają: noclegowniach, działkach, dworcu i innych tzw. miejscach niemieszkalnych.
Liczenie osób bezdomnych w Słupsku, to element badania socjodemograficznego prowadzonego pod nazwą „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”.Badanie przeprowadza się co dwa lata i tylko w województwie pomorskim. W tym roku odbyło się w Słupsku po raz siódmy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Głównym celem akcji jest przedstawienie rzeczywistej liczby osób bezdomnych, ustalenie podstawowych danych na temat zjawiska, a także dotarcie do nieznanych dotychczas służbom pomocowym osób. Patrole oprócz zbierania danych oferowały pomoc oraz informowały o możliwościach uzyskania pomocy.

Podczas piątkowego badania patrole dotarły do 198 osób. Specjaliści z sekcji ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR oceniają, liczba ta na przestrzeni ostatnich lat jest mniej więcej stała. Podobne dane uzyskano w lutym tego roku, gdy po raz pierwszy osoby bezdomne liczono w całej Polsce. Inicjatorem akcji było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wówczas w Słupsku patrole dotarły do 204 osób bezdomnych.

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że osoby bezdomne to:
w 80 % mężczyźni
91% to osoby pełnoletnie
57% jest w wieku 41-60 lat
45 % mieszka w placówkach typu noclegownie, schroniska
Powodem bezdomności w 44% są eksmisje, w 23% wyrzucenie z mieszkania przez rodzinę. Natomiast 22% osób opuszcza mieszkania z własnej woli.
79% osób badanych deklarowało kwalifikacje zawodowe.
90% bezdomnych nie pracuje.

0b

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b