Ponad siedem milionów złotych pozyskano ze środków Unii Europejskiej na prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kończący się w 2013 roku projekt „Bliżej Pracy”. Pracownicy MOPR podsumowali działania projektowe na specjalnej konferencji. Wydarzenie miało miejsce piątego grudnia w Teatrze Rondo.

Projekt „Bliżej Pracy – aktywizacja społeczna i lokalna mieszkańców miasta Słupska wymagających wsparcia i wzmocnienia umiejętności społecznych” - prowadzony był przez sześć lat. Wzięły w nim udział 942 osoby w tym 369 to osoby niepełnosprawne. Głównym celem działań była szeroko rozumiana aktywizacja mieszkańców miasta objętych wsparciem Ośrodka, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już wykluczonych, dyskryminowanych na rynku pracy. Działania projektu były bardzo szerokie. Znalazły się w nich m.in.: treningi umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo zawodowe, treningi samodzielności życiowej, kursy zawodowe, poradnictwo specjalistyczne. Koncentrowały się również na działaniach środowiskowych: festynach integracyjnych, wyjazdach integracyjno-sporotowych, kampaniach informacyjnych.
Pracownicy realizujący Projekt oceniają, że na jego skutek 17 proc. osób realizujących kontrakty socjalne, podjęło pracę lub założyło działalność gospodarczą.
Na konferencji w części artystycznej, wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, placówki uczestniczącej w działaniach projektowych.

Rozpoczęcie konferencji. Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR wita gości i wprowadza w temat spotkania.

Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele władz miasta

Panel dyskusyjny złożony z uczestników projektu oraz pracowników projektu był elementem konferencji

W części artystycznej wystąpił m.in Rafał Bartrecki, raper i podopieczny ŚDS

Konferencja cieszyła się zainteresowaniem mediów. Wywiadu dla radia gdańsku udzielił Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR

Na konferencji wystąpiła zespół gitarowy z ŚDS