Zimowe patrole MOPR

W związku z nasileniem się niskich temperatur i zapowiadaną falą mrozów pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą dodatkowe patrole, których celem jest dotarcie do osób bezdomnych przebywających w pustostanach, na działkach i innych tak zwanych miejscach niemieszkalnych. Głównym celem akcji jest nakłanianie osób bezdomnych do przeniesienia się do miejsc, w których otrzymają pomoc: noclegowni, ogrzewalni – To nasze standardowe działania jednak, intensyfikujemy je gdy nadchodzą mrozy – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR –Środowisko osób bezdomnych mamy bardzo dobrze rozpoznane i wiemy gdzie te osoby przebywają. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że w Słupsku pojawią się nowe osoby bezdomne w nowych miejscach, o których mimo starań możemy nie wiedzieć. Tu apelujemy do mieszkańców miasta, aby kontaktowali się z nami i informowali o bezdomnych przebywających w miejscach nie nadających się do zamieszkania.
Informacje można także przekazywać straży miejskiej oraz policji.

 

MOPR - 59-840-20-84
STRAŻ MIEJSKA - 986
POLICJA – 997

W jednym z patroli, pracownikom MOPR towarzyszyły media.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18