W trakcie specjalnej uroczystości dyrekcja MOPR oficjalnie podziękowała, za wieloletnią pracę w obszarze pomocy społecznej i opieki adopcyjnej Krystynie Malec i Grażynie Tomaszewskiej. Obie Panie zakończyły swoje wieloletnie kariery i przeszły na zasłużony odpoczynek. Uroczyste pożegnanie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na początku lutego 2014 roku.
- Dziękuję bardzo, za zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców Słupska – powiedział podczas spotkania – Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Życzę Paniom, aby czas odpoczynku był równie kreatywny i szczęśliwy jak okres aktywności zawodowej – dodał.
Specjalne podziękowania w imieniu Pana Macieja Kobylińskiego - Prezydenta Miasta Słupska oraz Pani Violetty Karwalskiej - Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pracownicom MOPR przekazała Pani Małgorzata Jarystow, Kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
Krystyna Malec przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Placówka jesienią 2012 roku została włączona w strukturę MOPR.
Grażyna Tomaszewska w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie pracowała praktycznie od początku funkcjonowania Instytucji. W Ośrodku piastowała przez wiele lat funkcję Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej.

2

3

4