Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą wiosenne patrole w tzw. miejscach niemieszkalnych. Głównym ich celem jest dotarcie do osób bezdomnych stale przebywających poza placówkami niosącymi pomoc.

Tym razem za cel postawiono sobie przeprowadzenie patroli poza terenami zabudowanymi. Pracownicy Sekcji ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR wspomagani przez Streeatworkerów Stowarzyszenia „Horyznot”, odwiedzali miejsca, w których osoby bezdomne przebywają w namiotach lub drewnianych domkach, które własnoręcznie postawili w lasach i na obrzeżach miasta. - Cały czas noce potrafią być zimne i niebezpieczne – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Celem patroli jest sprawdzenie w jakiej formie są osoby bezdomne, przebywające w tych miejscach, namówienie ich aby przeniosły się do placówek, które nadają się do zamieszkania. Sprawdzamy też czy w terenie nie pojawiły się nowe osoby bezdomne, których nie znamy – dodaje.
W każdym z odwiedzonych miejsc pracownicy MOPR zostawili specjalnie na tą okazję przygotowane paczki żywnościowe. Patrole są prowadzone systematycznie.

 

1nm

2nm

4nm

5dom

5adom

6dom

7dom

8 dom

9dom

10dom

11dom

12 dom

13dom