Z dniem 1 maja 2014 roku wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

a) od 1 maja do do 31 grudnia 2014 roku – 800 zł. miesięcznie plus dodatek z programu rządowego 200 zł.

b) od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku – 1200 zł.

c) od 1 stycznia 2016 – 1300 zł.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
Wzrost kwot świadczeń będzie następować z urzędu. Nie jest wymagane składanie wniosków.

Informacja dotycząca podwyższenia wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.
(pdf Plik Rozmiar: 516 KB)