Specjalne patrole w terenie, praktyczne zajęcia pokazujące m.in pracę pracowników socjalnych, asystentów rodziny, zorganizowali pracownicy MOPR dla studentów kierunku Praca Socjalna, Akademii Pomorskiej.

Cykl specjalnych, praktycznych i teoretycznych zajęć rozpoczął się w marcu i trwał do czerwca. Personel MOPR w ramach współpracy z Akademią Pomorską zorganizował je dla studentów trzeciego roku Pracy Socjalnej. W tym czasie studenci poznali jak wygląda praca na podstawowych stanowiskach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie: pracowników socjalnych pracujących w rejonach pracy socjalnej, asystentów rodziny, pracowników z sekcji do spraw osób bezdomnych i uchodźców, osób realizujących zadania w ramach pieczy zastępczej i inne. Żacy wizytowali placówki działające w ramach MOPR: Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym terapie prowadzone są z osobami m.in. chorymi psychicznie, także Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań”, placówkę przeznaczoną dla seniorów.
- Zajęcia tak zorganizowaliśmy, aby studenci mogli poznać realna pracę w takiej instytucji jak nasza – mówi Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Nie było więc nudnego przekazywania teorii lecz zderzenie z realnymi ludźmi w zawodzie, tym bardziej, że zabieraliśmy ich również w teren np. na patrole, w których odwiedzaliśmy miejsca, jakie zamieszkują osoby bezdomne: pustostany, piwnice, dworce, parki - dodaje
- To był trochę eksperymentalny cykl zajęć – mówi Maciej Maraszkiewicz z Akandemii Pomorskiej – Zrezygnowaliśmy z nadmiaru teorii na rzecz praktyki, co bardzo studentom się spodobało. Mamy zamiar współpracę w tym wymiarze z MOPR kontynuować.

1

1a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1516

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33