Wiele emocji towarzyszyło podsumowującemu spotkaniu z okazji roku działalności Centrum Integracji Społecznej. Słupskie Centrum ma się czym chwalić.

W piątek 22 września w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zebrali się aktualni uczestnicy CIS oraz Ci którzy program reintegracji zakończyli. Na spotkanie zaproszono także Dyrekcję MOPR w Słupsku. Spotkanie było pełne emocji i wzruszeń. Przykłady trudnych ludzkich historii przeplatały się z podziękowaniami za wsparcie i szansę na nowe aktywne życie.

W trakcie spotkania prowadzący rozmawiali o działalności CIS, efektach i planach. Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej jest wspieranie uczestników w procesie odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, wiary w siebie i powrotu do pracy. Działania prowadzone są według idei ,,praca zamiast zasiłku", a uczestnicy CIS rekrutowani są spośród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Są to osoby w trudnych sytuacjach życiowych.
Przez rok działalności Centrum, nowe umiejętności nabywało w nim i nadal nabywa w sumie 90 uczestników. Działania pod okiem fachowców i psychologów prowadzone są na pięciu warsztatach: remontowo-budowlanym, opiekuńczo-gospodarczym, konserwatorsko-porządkowym, warsztacie prac twórczych, wytwórczo-handlowym.
Po roku działalności Cis ukończył 49 osób. Z danych wynika, że m.in. 19 z nich podjęło zatrudnienie, 2 osoby wyszły z bezdomności, 5 podjęło leczenie mające na celu wyjście z uzależnień.
- Praktyka oraz wnioski wyciągane przez specjalistów pokazują, że CIS jest bardzo skutecznym narzędziem reintegracji społecznej i zawodowej – mówi Monika Zenik – Krupień, kierownik CIS – Ale CIS to nie tylko suche dane o skuteczności, to przede wszystkim ludzie i ich niesamowite historie przemian. Jeden z uczestników kiedy zaczął z nami współpracę był osobą bezdomną, mieszkającą w kartonach. Obecnie pracuje, wynajmuje mieszkanie i planuje ślub. I takie historie są miarą naszego sukcesu i dodają skrzydeł do dalszej pracy.

Instytucją tworzącą Centrum Integracji Społecznej w Słupsku jest Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku. CIS powstał dzięki realizacji projektu w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO WP na lata 2014-2020. Wnioskodawcą jest Miasto Słupsk. Projekt realizowany jest w partnerstwie z MOPR w Słupsku, PUP w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont. CIS rozpoczął swoją działalność od lipca 2016 roku.

 

Szefowa CIS wita gości w sali

Dyrektor MOPR wita się z szefowa CIS

Uczestnicy wydarzenia w trakcie otwarcia spotkania

uczestnik wydarzenia opowiada jak trafił do CIS

uczestnik wydarzenia opowiada jak trafił do CIS

Przedstawiciel pracodawców mówi o roli CIS

występ artystyczny. Gra na gitarze

występ artystyczny. Gra na gitarze

uczestnicy wydarzenia ogladają zdjęcia na tablicy

tablica ze zdjęciami