Kwotę 4 900 885 zł pozyskał MOPR na działania projektowe „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska". To najwyższe dofinansowanie w województwie pomorskim na działania społeczne.

O potężnym dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych poinformował Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta we wtorek 9 stycznia. Środki na cele pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Działania projektowe obejmą obszary które nie ujęte zostały w projektach rewitalizacji Słupska.

Projekt dotyczyć będzie czterech głównych przedsięwzięć:
1. Rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania;
2. Utworzenia dwóch mieszkań wspomaganych zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku;
3. Rozwoju i upowszechnienia teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i utworzenia Lokalnego Punktu Koordynującego, udzielającego zindywidualizowanego wsparcia seniorom i osobom z niepełnosprawnościami m.in. przy wykorzystaniu asystentów osób niepełnosprawnych;
4. Rozwoju usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod.

Partnerami MOPR w projekcie są:
1. Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”,
2. Towarzystwo "Nasz Dom".

Władze miasta z dyrektorem MOPR otoczeni kamerami

Dyrektor MOPR odpowiada na pytania dziennikarzy

Dyrektor MOPR odpowiada na pytania dziennikarzy