18 października jest Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi. Słupsk włączył się w obchody.

Po raz dwunasty na starym kontynencie, różne organizacje i instytucje nagłaśniają problem, który w ogólnej świadomości jest znakiem minionych epok – To niestety mylna opinia, dlatego że proceder nadal istnieje, rozwinął się w inne formy i jest bardzo groźny – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR w Słupsku, członek Działającego przy Wojewodzie Pomorskim Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, oraz organizator słupskiej edycji wydarzenia.
W Słupsku w ratuszu przez kilkanaście dni prezentowana była wystawa mobilna MSWiA pod nazwą „Oblicza Handlu Ludźmi”, a 18 października w Kinie "Rejs" miało miejsce spotkanie z młodzieżą ze słupskich szkół średnich: I , II i V LO. Program objął prezentację filmu „Zniewolony” poruszający kwestię niewolnictwa w USA w okresie poprzedzającym wojnę secesyjną. Po filmie dyskutowano o problemie zjawiska handlu ludźmi oraz bezpiecznych formach zachowań. Panel poprowadziła St. sierż Edyta Żuk ze słupskiej policji oraz Klaudiusz Dyjas.

Głównym celem Europejskiego Dniem Walki z Handlem Ludźmi jest zwiększenie świadomości na temat wciąż aktualnego i groźnego zjawiska. Informacje mają trafić do jak najszerszego grona odbiorców, a przede wszystkim osób decydujących się na pracę za granicą, a także cudzoziemców podejmujących pracę na terenie RP. Jak pokazują statystyki wykorzystanie osób do pracy przymusowej jest obecnie dominującą formą eksploatacji ofiar.

W skład działającego przy Wojewodzie, Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą: przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW, organizacji pozarządowych: fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek oraz ośrodków pomocy społecznej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku.

 

2

3

4

5