Uroczyste zakończenie projektu „Kierunek Aktywność”. W ramach działań wsparcie w ciągu dwóch lat otrzymały 182 osoby.

Realizatorzy z Centrum Integracji Społecznej oraz uczestnicy programu wraz z partnerami programu, spotkali się na oficjalnym podsumowaniu 9 listopada w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza. Uczestnicy otrzymali dyplomy, a organizatorzy podziękowania za dwa lata owocnej współpracy.
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r i trwał do 31 października 2018 r. W tym czasie wsparcie otrzymały 182 osoby, a ponad 80 osób podjęło zatrudnienie, ponad 60 zatrudnienie utrzymało powyżej 3 m-cy. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt „Kierunek Aktywność” dofinansowany był z Funduszy Europejskich. Realizowany przez MOPR w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont oraz PUP w Słupsku.
Jak mówi Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR - To jeszcze nie koniec. Kolejny „Kierunek Aktywność II” rozpoczęliśmy we wrześniu 2018 roku i zrekrutowaliśmy pierwszych uczestników. Jego zakończenie planujemy na grudzień 2020 roku.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22