Na czym polega terapia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu i jak skutecznie dotrzeć z taką informacją do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, to jeden z tematów specjalnego spotkania w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Obrońców Wybrzeża.

W ramach współpracy MOPR z COTU zaplanowano w sumie trzy spotkania, w którym wzięły udział wszystkie Zespoły Pracy Socjalnej MOPR. Pracownicy socjalni dokładnie zaznajomili się z metodami pracy COTU, wszystko po to aby, skutecznie z ofertą docierać do klientów MOPR mających problem przede wszystkim z uzależnieniami od alkoholu. Zyskanie pełnej wiedzy miało jeszcze jeden bardzo ważny cel, pracownicy socjalni będą mogli skuteczniej rozbijać lęki i stereotypy hamujące osoby uzależnione przed podjęciem leczenia.
- To była bardzo dobra i merytoryczna inicjatywa. Z problemem osób uzależnionych w naszej pracy spotykamy się bardzo często – mówi Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Chcemy jeszcze skuteczniej działać i ten problem rozwiązywać, gdyż nie pozawala pracownikom socjalnym efektywnie pracować w środowiskach. Np. chcąc przywrócić osobę uzależnioną na rynek pracy, musimy najpierw ją wyleczyć, gdyż bez tego, może pracy nie utrzymać. Pamiętajmy też, że pracownicy socjalni MOPR rozwiązują problemy osób także z innymi uzależnieniami jak np. od dopalaczy. – dodaje szef MOPR.
Z danych MOPR wynika, że z powodu alkoholizmu ośrodek udzielił wsparcia w 2016 roku 815 rodzinom, a w 2017 roku 728 rodzinom.
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu ma ofertę skierowaną do osób uzależnionych. Jest oddziałem koedukacyjnym, dysponującym 44 miejscami.

1

2

4