Nowe mieszkanie chronione treningowe będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku Miejsce przeznaczone jest dla niepełnosprawnych kobiet.

Mieszkanie zostało oficjalnie otwarte 11 lutego podczas cotygodniowej konferencji prasowej Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, Prezydentki Słupska. Mieszkanie chronione treningowe przeznaczone jest dla kobiet niepełnosprawnych: po kryzysach psychicznych, z niepełnosprawnością intelektualną lub epilepsją. W uzasadnionych przypadkach, a lokalu będą mogli przebywać także mężczyźni, jeśli będą członkami najbliższej rodzin kobiety niepełnosprawnej (mąż, syn, partner). Układ mieszkania pozwala na prowadzenie trzech niezależnych gospodarstw domowych, w całym mieszkaniu może jednocześnie zamieszkiwać do 7 osób. Mieszkańcy, w komfortowych warunkach, pod okiem specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, psychiatra) będą dochodzić do równowagi psychicznej, będą nabywać lub doskonalić umiejętności i kompetencje społeczne, m.in. poprzez udział w treningach budżetowych, warsztatach kulinarnych i innych dostosowanych do oczekiwań mieszkańców. Miesięczny koszt pobytu będzie ustalany indywidualnie dla każdej z osób i uzależniony będzie od posiadanego dochodu, osoby o najniższych dochodach nie będą ponosić kosztów zamieszkania. Planujemy, że pobyt w mieszkaniu będzie trwał od kilku do kilkunastu miesięcy.
Nowy obiekt, który wcześniej był pustostanem ma 120 metrów kwadratowych powierzchni. Został kompletnie odremontowany w wysokim standardzie. Znajduje się przy ul. Niedziałkowskiego 3.

 

6

5

7

8