Przypominamy, że w momencie składania wniosku drogą elektroniczną na 1 dziecko, jednocześnie należy wniosek wypełnić na pozostałe dzieci, na które należy się świadczenie 500 +. Pozwoli to uniknąć zbędnego dwukrotnego składnia wniosków na 1 i kolejne dzieci objęte programem.

Przykład: Składacie Państwo w lipcu wniosek drogą elektroniczną na pierwsze dziecko i pozostałe objęte programem (zgodnie z decyzją mają świadczenie przyznane do 30 września 2019 r.).  Po złożeniu wniosku świadczenie na 1 dziecko zostanie przyznane na okres od 1 lipca do 31 maja 2021 roku. Na kolejne dzieci zostanie przyznane od 1 października 2019 r do 31 maja 2021 roku.

Więcej informacji na stronie w linku poniżej :

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

plakat 500 ultra