Zmiany w programie

PFRON wersja podstawowa RGB-01

logo aktywny samorzd 2018

 

PFRON ogłosił kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w linku poniżej.

www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/

 

Wnioski na Moduł II będą przyjmowane od 18.03.2019 do 31.03.2019 r.

O terminie przyjmowania wniosków na Moduł I bedziemy informować. 


1. Wniosek - Moduł II
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Oświadczenie o wysokości dochodów
5. Zaświadczenie szkoły, uczelni

 

Dotyczy protez:

Zarys_koncepcji_opiniowania_protezy
Kosztorys_C3 (Aktualizacja 03.08.2017)
Kosztorys_C4 (Aktualizacja 03.08.2017)
Oferta C3 (Załącznik do wniosku)
Oferta_C4 (Załącznik do wniosku)


Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Słonecznej 15d, pok. 6 (parter) tel. 59-81-42-871, 59-81-42-872.

 

Wypełniając obowiązek, realizator informuje, że dane osobowe wnioskodawców programu "Aktywny Samorząd" zostaną przekazane do PFRON - PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.