Zmiany w programie

PFRON wersja podstawowa RGB-01

logo aktywny samorzd 2018

 

PFRON ogłosił kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w linku poniżej.

www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/

 

Wnioski na Moduł II będą przyjmowane od 23.09.2019 do 10.10.2019 r.

 


1. Wniosek - Moduł II
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Oświadczenie o wysokości dochodów
5. Zaświadczenie szkoły, uczelni


Wnioski na moduł I przyjmowane będą od 05.06.2019r. do 31.08.2019 

 

1. Wniosek
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie o wysokości dochodów
4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-1 (oprzyrządowanie samochodu)
5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-2-3 (prawo jazdy)
6. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-4 (oprzyrządowanie samochodu)
7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - B 1-4 (sprzęt elektroniczny szkolenie)
8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - B-5 (sprawność sprzętu)
9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-2 (sprawność wózka)
10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-3 (protezy)
11. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-4 (sprawność protezy)
12. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-5
13. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - D (opieka)
14. Zaświadczenie lekarskie - Narząd ruchu - amputacja (protezy)
15. Zaświadczenie lekarskie - Narząd ruchu - dysfunkcja (sprzęt elektroniczny)
16. Zaświadczenie lekarskie - Narząd wzroku (sprzęt elektroniczny)
17. Zaświadczenie lekarskie - Słuch zadanie A - 4 oraz B - 4
18. Zaświadczenie lekarskie - Zadanie C - 5
19. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Obszar C Zadanie 1 oraz Zaświadczenie lekarskie (Wózek elektryczny)

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne na stronie PFRON w linku poniżej.
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

 

Dotyczy protez:

Zarys_koncepcji_opiniowania_protezy
Kosztorys_C3 (Aktualizacja 03.08.2017)
Kosztorys_C4 (Aktualizacja 03.08.2017)
Oferta C3 (Załącznik do wniosku)
Oferta_C4 (Załącznik do wniosku)


Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Słonecznej 15d, pok. 6 (parter) tel. 59-81-42-871, 59-81-42-872.

 

Wypełniając obowiązek, realizator informuje, że dane osobowe wnioskodawców programu "Aktywny Samorząd" zostaną przekazane do PFRON - PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.