Usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji obejmują :

 • czynności w zakresie opieki higieniczno – sanitarnej : ogólne mycie usługobiorcy, mycie głowy, kąpanie, czesanie, golenie, obcinanie paznokci, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów, układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, zmiana bielizny pościelowej i osobistej, pomoc przy ubieraniu, słanie łóżka
 • czynności pielęgnacyjne w zakresie zleconym przez lekarza, w tym : mierzenie temperatury ciała, rozkładanie leków, podawanie leków droga doustną, doodbytniczą, wziewną (inhalacje) lub przez skórę (wcieranie), oklepywanie, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, stosowanie okładów i kompresów, zmiana opatrunków, realizacja innych czynności wynikających z indywidualnych zaleceń lekarskich
 • czynności wspierające usługobiorcę, w tym : pomoc w dotarciu i w powrocie do i z placówek medycznych, rehabilitacyjnych, ośrodków wsparcia, zgłaszanie potrzeby odbycia wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, realizacja recept, inne.


Wniosek o przyznanie pomocy.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych może złożyć każdy, kto ma informacje o osobie wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze, przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby.
 2. Podczas wywiadu określa się :
 • rodzaj, zakres oraz dzienny wymiar świadczonych usług,
 • okres, przez który mają być świadczone
 • wysokość i sposób pobierania opłaty za świadczone usługi w zależności od posiadanego dochodu.


Dokumenty wymagane podczas wywiadu:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie ewentualnie wypisy ze szpitala zawierające wskazania co do zakresu i proponowanego wymiaru usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym i specjalistycznych usług opiekuńczych, w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach <netto> członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie wniosku).

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Dział usług opiekuńczych
II pietro
pokój nr: 217
telefon: 59-84-00-495