Zadania z zakresu poradnictwa psychologicznego dla klientów MOPR, realizują psycholodzy zatrudnieni w Ośrodku.
Darmowe porady prawne udzielane są przez radców prawnych, w pierwszy wtorek i czwartek każdego miesiąca w godzinach 13.00-15.00.