Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom poszukującym pracy – podopiecznym MOPR.
Dysponujemy ofertami pracy zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.
Pomagamy w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych ( CV , list motywacyjny). Oferujemy indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym jak i grupowe warsztaty dotyczące umiejętności poruszania się po rynku pracy. Oferujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe organizowane przez jednostki współpracujące.Prowadzimy nabór na prace społecznie użyteczne. Wydajemy karty darmowych przejazdów w celu poszukiwania pracy.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
piętro: II
pokój: 216a
telefon 59-841-70-83