Udzielenie schronienia następuje poprzez możliwość skierowania do noclegowni, ogrzewalni,  schroniska dla osób bezdomnych.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży, obuwia odpowiednich do pory roku.
W celu uzyskania pomocy w tej formie wymagane jest ustalenie sytuacji życiowej. W tym celu należy zgłosić się do pracowników socjalnych Sekcji ds. Osób bezdomnych przyjmujących interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10, a w sprawach pilnych do godz. 15.30.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców
parter - wejście boczne
tel: 59-840-20-84