Sprawienie pochówku dotyczy zmarłych, którzy nie posiadali rodziny mającej prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego, a zmarły nie podlegał za życia ubezpieczeniu społecznemu.

W celu uzyskania pomocy w formie sfinansowania pochówku należy udać się do pracownika socjalnego obsługującego rejon dotychczasowego zamieszkania zmarłego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 (w sprawach pilnych do godz. 15.30).

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Dział świadczeń pomocy społecznej
piętro: II
pokój: 119
tel: 59-842-67-30