W podstawowym zakresie obejmują:

 • samodzielne lub wspólnie z usługobiorcą dokonywanie zakupów i rozliczenie wydatków
 • przynoszenie usługobiorcy posiłków z Punktu Żywieniowego
 • przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza
 • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie usługobiorcy
 • zmycie naczyń po posiłku
 • wychodzenie z usługobiorcą na spacer
 • bieżące sprzątanie mieszkania : w szczególności ścieranie kurzu, odkurzanie całej powierzchni mieszkania, mycie zlewu, wanny, brodzika, sedesu w łazience, zlewozmywaka w kuchni, umycie podłogi w łazience i kuchni przy użyciu środków czystości usługobiorcy
 • utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego (miednicy, kaczki, basenu, nocnika)
 • wynoszenie śmieci
 • pranie, w tym bielizny osobistej usługobiorcy
 • prasowanie
 • zanoszenie i odbiór bielizny pościelowej i odzieży do/z pralni
 • załatwianie spraw urzędowych (poczta, administracja, bank, itp.)
 • zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych
 • współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym
 • wykonywanie innych czynności (niewynikających z zakresu podstawowego), a których realizacja jest konieczna ze względu na dobro usługobiorcy, np. : odwiezienie do szpitala, placówki służby zdrowia lub domu pomocy społecznej).


Wniosek o przyznanie pomocy.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych może złożyć każdy, kto ma informacje o osobie wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze, przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby.
 2. Podczas wywiadu określa się :
 • rodzaj, zakres oraz dzienny wymiar świadczonych usług,
 • okres, przez który mają być świadczone
 • wysokość i sposób pobierania opłaty za świadczone usługi w zależności od posiadanego dochodu.


Dokumenty wymagane podczas wywiadu:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie lekarskie ewentualnie wypisy ze szpitala zawierające wskazania co do zakresu i proponowanego wymiaru usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym i specjalistycznych usług opiekuńczych, w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach <netto> członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie wniosku).

Miejsce załatwienia sprawy, dodatkowe informacje:
Dział usług opiekuńczych
II piętro
pokój nr: 217
telefon: 59-84-00-495