Praca socjalna jest świadczona przez pracowników socjalnych bez względu na uzyskiwany dochód i kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Ma na celu przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb i przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

W celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu indywidualnych problemów, uzyskania porady, należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego rejon właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10, a w sprawach pilnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.