MOPR przyjmuje wnioski.

Od 16 czerwca 2014 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D przyjmowane są wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny (w godz. 8.00 – 15.00). Karta upoważnia do ulg w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz gminnego Programu „Familijny Słupsk”;

1.Karta Dużej Rodziny przysługuje dla rodzin (w tym rodzin niepełnych, rodziców zastęczych) z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. KDR wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9.21 zł. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych KDR wydawana jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

2.Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie MOPR oraz na stronie www.mopr.slupsk.pl;

3.Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:
- w przypadku rodzica lub małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności;

4.Wykaz podmiotów i instytucji udzielających ulg dostępny będzie na stronach:
- www.rodzina.gov.pl;
- www.mopr.slupsk.pl;
- www.slupsk.pl;

 

WNIOSEK - do pobrania
(pdf Plik Rozmiar: 107 KB)

Katalog zniżek dla posiadaczy KDR - lista Słupsk
(pdf Plik Rozmiar: 616 KB)

Katalog zniżek dla posiadaczy KRD - lista ogólnopolska (kliknij w link poniżej)
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Deklaracja partnera KDR
(pdf Plik Rozmiar: 81,3 KB)

Regulamin KDR
(pdf Plik Rozmiar: 259 KB )

Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu
(pdf Plik Rozmiar: 316 KB )

Program "Familijny Słupsk"
(pdf Plik Rozmiar: 286,97KB)

Ustawa_Karta_Duzych_Rodzin_DzUst_1863.pdf Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863) (pdf Plik Rozmiar: 757.2 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (pdf Plik Rozmiar: 696.5 KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (pdf Plik Rozmiar: 1.3 MB)

 

 

Logo programu "Familijny Słupsk"

Logo programu "Familijny Słupsk"