Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski na Kartę Dużej Rodziny będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-10.30, w sekretariacie MOPR.

 

MOPR przyjmuje wnioski 

Od 16 czerwca 2014 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D przyjmowane są wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny (w godz. 8.00 – 15.00). Karta upoważnia do ulg w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz gminnego Programu „Familijny Słupsk”;

1.Karta Dużej Rodziny przysługuje dla rodzin (w tym rodzin niepełnych, rodziców zastęczych) z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. KDR wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9.40 zł. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych KDR wydawana jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

2.Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie MOPR oraz na stronie www.mopr.slupsk.pl;

3.Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:
- w przypadku rodzica lub małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności;

4.Wykaz podmiotów i instytucji udzielających ulg dostępny będzie na stronach:
- www.rodzina.gov.pl;
- www.mopr.slupsk.pl;
- www.slupsk.pl;

 

WNIOSEK - do pobrania
(pdf Plik Rozmiar: 2.7 MG)

Dane rodzica lub małżonka rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym kartę osoby, której dotyczy oświadczenie
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

- Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
- Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
- Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu
(pdf Plik Rozmiar: 316 KB )

 

Katalog zniżek dla posiadaczy KDR - lista Słupsk
(pdf Plik Rozmiar: 843 KB)

 - Katalog zniżek dla posiadaczy KRD - lista ogólnopolska (kliknij w link poniżej)
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Deklaracja partnera Programu "Familijny Słupsk"
(pdf Plik Rozmiar: 81,3 KB)

Regulamin "Słupskiej Karty Dużej Rodziny"dla mieszkańców miasta Słupska
(pdf Plik Rozmiar: 259 KB )

Program "Familijny Słupsk"
(pdf Plik Rozmiar: 286,97KB)

 

 

Podstawy prawne, wzrory wniosków oraz wszelkie szczegółowe informnacje znajdują się na stronach:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

 

Logo programu "Familijny Słupsk"

Logo programu "Familijny Słupsk"