Tak, w Ośrodku przygotowywane są śniadania i obiady

W terapiach ŚDS mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Słupska.

Tak, w Ośrodku jest zatrudniony psycholog i psychiatra.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona jest terapia indywidualna, grupowa, socjoterapia i zajęcia warsztatowe: plastyczno- malarskie.stolarskie, ogrodnicze, fotograficzne, TV ŚDS, zajęcia relaksacyjno - pobudzające w Sali Doświadczania Świata, muzyczne, teatralno- kabaretowe, kulinarne, komputerowe, literackie, przyrodniczo- geograficzne, profilaktyczne "Stop uzależnieniom", rehabilitacji ruchowej, wyjścia na basen.