Wnioski w ramach programu „500 Plus” - świadczenia wychowawczego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przyjmować będzie od 1 sierpnia 2017 roku.

Świadczenie przysługuje rodzicom co najmniej dwójki dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, prawnemu dziecka. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł na dziecko. 

Świadczenie wychowawcze nie podlega kryterium dochodowemu w przypadku drugiego i każdego kolejnego dziecka. Będzie ono wypłacane w każdym przypadku. Świadczenie na pierwsze dziecko otrzymają także rodzice, którzy nie przekroczą 800 zł dochodu na członka rodziny. W przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, a dochód rodziców nie przekracza 1200 zł w przeliczeniu na osobę, świadczenie zostanie także wypłacone na pierwsze dziecko.
Wsparcie finansowe w ramach programu będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 59-81-42-603, fax: 59-81-42-603  (punkt informacyjny)

Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 d. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. w pokoju numer 12 (parter).

Wnioski do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


Szczegółowe założenia programu w linkach poniżej

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/