Terminy wypłat zasiłków w listopadzie 2018 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za ubiegłe miesiące:

09.11.2018 r.

Rodziny zastępcze:

09.11.2018 r.

Zasiłki stałe:

A, B, C, D, E, F, G, H

26.11.2018 r.

I, J, K, l, ł,

27.11.2018 r.

 M, N, O, P,R

28.11.2018 r.

 S, T, U, W, Z, Ż

29.11.2018 r.

Zasiłki celowe i okresowe:

A

07.11.2018 r.

B

08.11.2018 r.

C

13.11.2018 r.

D

14.11.2018 r.

E

15.11.2018 r.

F

16.11.2018 r.

G

20.11.2018 r.

H

21.11.2018 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za bieżący miesiąc:

29.11.2018 r.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, porgramu 500 plus, 300 plus na 2018 rok.

Miesiąc

Dzień Wypłaty

Nieodebrane z poprzedniego miesiąca

 Program 500 Plus   

Styczeń

23

10 

 23

Luty

23

09

23 

Marzec

23

09

23 

Kwiecień

23

10

23 

Maj

 22

10

22 

Czerwiec

22

 08

 22

Lipiec

 23

 10

23 

Sierpień

 23

 10

 23

Wrzesień

 21

 10

 21

Październik

 25

 10

 25

Listopad

23

 09

 23

Grudzień

20

 07

 20

 

 

Informacja o odbiorze żywności dla poszczególnych Zespołów.

Z uwagi na fakt, iż 12 listopada jest dniem wolnym od pracy, po odbiór żywności zapraszamy 19 listopada.

 

terminy listopad nowe logo 

 

PO Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 (kliknij)

(Plik Pdf 701 KB)