Zostań wolontariuszem

Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pomagają w nauce dzieciom z niezamożnych rodzin, wspólnie spędzają czas z samotnymi seniorami w ich domach, robią zakupy, czytają książki prasę, wychodzą na wspólne spacery. Osobom, które wolą działać w placówkach będących w strukturze MOPR, Ośrodek może zaproponować pomoc w organizacji wolnego czasu i imprez okolicznościowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, do którego na co dzień uczęszczają seniorzy. Kolejne działania wolontariusze prowadzą w czterech Placówkach Wsparcia Dziennego MOPR: pomagają dzieciom w nauce, organizują czas wolny w formie gier i zabaw w Placówkach i poza nimi, wspierają personel w organizowaniu akcji i imprez okolicznościowych dla dzieci.

Co roku porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z Ośrodkiem, podpisuje od 40 do 50 osób. Na życzenie wolontariusza, MOPR wystawia zaświadczenie o ilości przepracowanych godzin oraz opinię o pracy wolontariusza.

Zainteresowane współpracą osoby mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15D pok. 216 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 59-81-42-825. Kandydat na wolontariusza odwiedzając Ośrodek, powinien przy sobie mieć dowód osobisty lub w przypadku osób niepełnoletnich, legitymację szkolną oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na współpracę w ramach wolontariatu.